Wat we doen

Ropheka Foundation werkt met mensen in arme gemeenschappen om hun levensstandaard en gezondheid in brede zin te verbeteren. Onze werkwijze is holistisch: factoren als religie, sociaal-economische status, opleidingsniveau, leefomgeving en klimaat worden allemaal overwogen bij het zoeken naar de beste aanpak van specifieke problemen in gemeenschappen. Daarbij worden zelfredzaamheid en onafhankelijkheid sterk door ons aangemoedigd.

Wij houden medische kampen met consultaties, behandeling en preventie in afgelegen gebieden zonder medische basisvoorzieningen. Daarnaast bieden wij microkrediet en organiseren wij noodhulp. Ten slotte leiden wij lokale bewoners van afgelegen gebieden op tot basisgezondheidswerker.

Wie we zijn

Sam en Karin leerden elkaar kennen in 1997 en trouwden in 1998. Allebei hebben ze het verlangen om mensen en gemeenschappen in kansarme, afgelegen dunbevolkte gebieden te helpen. In 2011 richtten ze Ropheka Foundation op. Sam en Karin worden in India bijgestaan door een wisselend team van vrijwilligers en (gesponsorde) lokale stafleden en in Nederland door vrijwilligers in een thuisfrontcommissie die een administratief team en een aantal praktische zaken regelen. In Nederland zijn Sam en Karin aangesloten bij de stichting Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie (NGW), die de financiën regelt. Sam en Karin zijn in India partner van stichting Interserve. Sam, Karin en hun team doen het werk op basis van hun christelijke geloof en houden een Bijbelschristelijke werkethiek aan.

Visie en Missie

Visie

Wij willen verandering teweegbrengen in de levens van mensen die in armoede leven en in rurale gemeenschappen in India. Wij willen zien dat het welzijn van mensen in afgelegen kwetsbare gemeenschappen wordt verbeterd en dat er christelijke gemeenschappen ontstaan die zorg dragen voor hun eigen welzijn en voor het welzijn van andere groepen binnen en buiten de gemeenschap.

Missie

Wij hebben een passie voor het verbeteren van het welzijn van mensen die in armoede leven in afgelegen rurale gebieden in India en van gemeenschappen die door natuurrampen zijn getroffen. Daarbij werken wij samen met anderen die hetzelfde verlangen hebben. Wij willen faciliteiten als onderwijs en gezondheidszorg brengen waar deze ontbreken, mensen uit de armoede halen en hun sociaal-economische status verbeteren zonder dat zij van ons afhankelijk raken. Wij geven om mensen in nood en werken op holistische wijze aan zowel hun geestelijke als hun fysieke, mentale, sociale en emotionele welzijn. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van (berg)dorpjes tot vernieuwde gemeenschappen van mensen die verantwoordelijkheid nemen elkaar te dienen en te helpen en die op hun beurt andere gemeenschappen helpen zich te ontwikkelen en vernieuwen.