Wat doet Ropheka Foundation?

Ropheka Foundation werkt samen met een team van lokale gelovigen. Sommige van hen zijn opgeleid tot basisgezondheidswerker.
Vaak ontberen afgelegen plattelandsgemeenten allerlei basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, goede wegen en elektriciteit. We beschouwen de plattelandsgemeente of de kerk als een middel om de maatschappij te veranderen.
We moedigen lokale kerken of dorpsbewoners aan om zelf hulp te bieden vanuit hun eigen behoeften. Eigen inzet, zelfhulp en bezit wordt aangemoedigd. We richten onze aandacht met name op arme mensen, vrouwen en kinderen.
Ropheka Foundation biedt af en toe hulp waar zich natuurrampen hebben voorgedaan.

Waar werken we?

Momenteel werken we in afgelegen landelijke gebieden, met name in Tibetaanse Boeddhistische dorpen in de omgeving van Darjeeling, Sikkim en aan de grens met Bhutan. In sommige dorpen tref je zowel Boeddhistische als Hindoeistische inwoners. We werken onder allerlei bevolkingsgroepen zoals de Sherpa’s, Lepcha’s, Bhutians, Tamangs en Limbu’s. We hebben in Nepal en Bihar (Noord-India) hulpverlening op poten gezet.

kaart van India, zie ovaal rode cirkel: Kalimpong en de provincie Darjeeling

Wat is onze werkwijze?

  • We werken samen met een team van lokale gelovigen. Sommige van hen zijn opgeleid tot basisgezondheidswerker of verpleegkundige.
  • We netwerken en werken nauw samen met andere zendingsorganisaties en lokale kerken die verschillende kerkgenootschappen en vertegenwoordigen maar hetzelfde doel hebben werken.
  • We werken samen met lokale christenen en leiden hen op. Ze leren op een praktische manier het evangelie te brengen onder hun eigen lokale bevolking.
  • We ontwikkelen samenwerkingsverbanden met lokale dorpshoofden, evangelisten, dorpsbesturen of lokale initiafnemers.
  • Ons werk wordt mogelijk gemaakt door vaste ondersteuning en regelmatige giften.