We werken samen met lokale gelovigen die uit Kalimpong of van elders komen. Samen delen we het evangelie in woord en daad in afgelegen dorpen.

Als er mensen tot geloof komen organiseren degenen met wie we samenwerken gewoonlijk huissamenkomsten voor de gelovigen. Groeit de gemeente dan laten we verdere ontwikkelingen over aan de wensen en het initiatief van de lokale gelovigen en/of het betreffende kerkgenootschap dat toeziet op de gemeente. Zij bouwen dan een kerk in het dorp met behulp van lokale middelen.

Deze kerk wordt dan vaak een zustergemeente van het kerkgenootschap waartoe ze behoren. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het dorp Lower Santhook.

Ropheka Foundation biedt gelovigen de mogelijkheid tot het stichten van kerken daar waar helemaal geen gelovigen zijn.


kerkje waar de huissamenkomsten worden gehouden